MyLabel
 • TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2020 TỈNH THỪA THIÊN HU...
 • LIÊN KẾT KHAI BÁO ONLINE ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP 2020
 • VIDEO HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
 • 05 bước kê khai điều tra doanh nghiệp năm 2020
 • Quyết định số 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh ng...
 • CỤC THỐNG KÊ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC DU...
 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 1 năm 202...
 • KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG NGÀNH THỐNG KÊ NĂM 2019
 • Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
 • Lịch phổ biến thông tin thống kê 2020
hinhthumbnail

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2020 TỈNH THỪA THIÊN HU... (29/05/2020)

Sản xuất nông nghiệp tháng 5/2020 tập trung chủ yếu thu hoạch lúa và cây hàng năm khác vụ đông xuân và thực hiện khâu làm đất gieo cấy lúa vụ hè thu. Diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân 2020 toàn tỉnh đạt 28.692 ha, giảm 0,80% so với vụ đông xuân năm trước. Nguyên nhân giảm chủ yếu do chuyển đổi diện tích đất lúa sang quy hoạch đất xây dựng nhà ở của một số địa phương; chuyển sang trồng cây hàng năm khác, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản; một số chân ruộng cao thiếu nước không thể canh tác...
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
 • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:112.78.6.25

Thống kê

Lượt truy cập  15149
Đang trực tuyến   8