MyLabel

Phân Tích Tình Hình Một Số Lĩnh Vực Xã Hội 5 Năm 2011- 2015 Tỉnh Thừa Thiên Huế

     TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 CỤC THỐNG KÊ THỪA THIÊN HUẾ

*****************

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

 

 

 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH MỘT SỐ

 LĨNH VỰC XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

 

    Người thực hiện:         Trần Xuân Bá

    Đơn vị công tác:   Cục thống kê Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa Thiên Huế, tháng 10 – 2014


 

 


 

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

1. Sự cần thiết nghiên cứu chuyên đề

       Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 theo Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020 Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực các nước Đông Nam Châu Á; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; trong đó các mục tiêu xã hội được tập trung tạo chuyển biến cơ bản về văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc về xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

      Trong những năm qua, nhiều lĩnh vực xã hội đã được tập trung đầu tư, tạo được nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe, văn hóa thể thao, lao động việc làm, đời sống dân cư. Nhiều chươngchương trình mục tiêu quốc gia đã được thực hiệnthực hiện đem lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, một số lĩnh vực chưa phát huy hết tiềm năng, việc triển khaitriển khai thựcthực hiện còn chậm do bị ràng buộc bởi các cơ chế, chính sáchsách. 
           Xuất phát từ những yêu cầu về tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội theo hướng phát triển nhanh và bền vững, báo cáo chuyên đề về “ Phân tích tình hình một số lĩnh vực xã hội thời kỳ 2011-2015 của tỉnh Thừa Thiên Huế” nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và đề xuất những giải pháp để thúc đẩy và p
hát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, đời sống xã hội, làm nền tảng vững chắc để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm tới.Trích từ: http://tamnhintrithuc.com

2. Mục tiêu của chuyên đề

Đánh giá thực trạng tình hình văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe, đời sống dân cư, lao động việc làm, thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2011 - 2015. Qua đó đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn ,hạn chế trong quá trình thực hiện.

Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi góp phần đẩy mạnh phát triển một số lĩnh vực xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn tiếp theo.

3. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập, phân tích tài liệu: Thu thập số liệu thống kê, các tài liệu liên quan đã có từ các Sở, ban, ngành trong tỉnh.

Sử dụng các kết quả điều tra của ngành Thống kê

Niên giám thống kê hàng năm từ năm 2009-2013

4. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển một số lĩnh vực  xã hội ở tỉnh Thừa Thiên Huế, được giới hạn trong mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình nghiên cứu “đánh giá thực trạng” ở đây cũng chỉ đi sâu vào một số lĩnh vực mà chuyên đề đặt ra. Các giải pháp đề xuất cũng trong khuôn khổ nghiên cứu của chuyên đề. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để chuyên đề nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

5. Ý nghĩa của chuyên đề

Kết quả nghiên cứu của chuyên đề đã bám sát mục tiêu, nhận diện được những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện một số chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển cho một số lĩnh vực xã hội trong thời kỳ 2011-2015; đề xuất các giải pháp có tính khả thi góp phần đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực  xã hội của giai đoạn tiếp theo.

...

Xem tiếp ...    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.230.154.129

Thống kê

Lượt truy cập  15492
Đang trực tuyến   1