MyLabel
Chế độ báo cáo công tác thống kê xây dựng và đầu tư năm 2016
(Ngày ban hành 10/31/2014)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỐNG KÊ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016
Ký hiệu
Tên báo cáo
Kỳ báo cáo
Ngày nhận báo cáo
Đơn vị nhận
Phạm vi áp dụng
002.Q/BCC-XDĐTBC nhanh Thực hiện VĐT PTtriển chia theo nguồn vốn và chia theo khoản mục đầu tư quý IV/2015; quý I, II, III năm 2016 (gồm lời văn và phân tích)Báo cáo Quý10/12/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
002.Q/BCC-XDĐTBC nhanh Thực hiện VĐT PTtriển chia theo nguồn vốn và chia theo khoản mục đầu tư quý IV/2015; quý I, II, III năm 2016 (gồm lời văn và phân tích)Báo cáo Quý10/3/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
002.Q/BCC-XDĐTBC nhanh Thực hiện VĐT PTtriển chia theo nguồn vốn và chia theo khoản mục đầu tư quý IV/2015; quý I, II, III năm 2016 (gồm lời văn và phân tích)Báo cáo Quý10/6/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
002.Q/BCC-XDĐTBC nhanh Thực hiện VĐT PTtriển chia theo nguồn vốn và chia theo khoản mục đầu tư quý IV/2015; quý I, II, III năm 2016 (gồm lời văn và phân tích)Báo cáo Quý10/9/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hoạt động đầu tư xây dựng khu vực hộ dân cưBáo cáo Quý10/12/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hoạt động đầu tư xây dựng khu vực hộ dân cưBáo cáo Quý10/3/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hoạt động đầu tư xây dựng khu vực hộ dân cưBáo cáo Quý10/6/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra hoạt động đầu tư xây dựng khu vực hộ dân cưBáo cáo Quý10/9/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra mẫu DN xây dựng hàng quýBáo cáo Quý10/12/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
 Điều tra mẫu DN xây dựng hàng quýBáo cáo Quý10/3/Năm Báo CáoPhòng thống kê công nghiệpCác chi Cục
Page 1 of 4 (40 items)Prev[1]234Next