MyLabel

12. Tai nạn giao thông

 

 

Đơn vị tính

Phát sinh tháng 02 năm 2017

Lũy kế 2 tháng năm 2017

Lũy kế 2 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)Số vụ tai nạn

Vụ

48

93

120,78


Tr đó:   Đường bộ

"

46

90

125,00


Đường sắt

"

2

3

60,00

Số người chết

Người

16

25

83,33

Số người bị thương

Người

58

102

161,90