MyLabel

 

 

 

Đơn vị tính

Phát sinh tháng 1/2015

Lũy kế 1 tháng/2015

Lũy kế
cộng dồn
so với cùng kỳ năm trước (%)
Môi trường


Cháy nổSố vụ cháy

Vụ

1

1

tăng 1 vụSố vụ nổ

Vụ

0

0
Số người chết do cháy, nổ

Người

0

0
Số người bị thương do cháy, nổ

Người

0

0
Ước thiệt hại do cháy nổ

Triệu đồng

1000

1000Vi phạm môi trườngSố vụ vi phạm

Vụ

6

6

tăng 6 vụSố vụ đã xữ lý

Vụ

6

6

tăng 6 vụSố tiền phạt

Triệu đồng

38

38


Tai nạn giao thôngSố vụ tai nạn

Vụ

52

52

81,25Số người chết

Người

11

11

68,75Số người bị thương

Người

48

48

68,57