MyLabel

35. Tai nạn giao thông

 

 

Đơn vị tính

Phát sinh tháng 11/2015

Lũy kế 11 tháng năm 2015

Lũy kế 11 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm trước (%)Số vụ tai nạn

Vụ

56

496

63,35


Tr đó: Đường bộ

Vụ

56

490

62,90

Số người chết

Người

11

143

92,26

Số người bị thương

Người

64

480

62,18