MyLabel

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

30. Vận tải hàng hóa của địa phương năm 2015

 

 

Thực hiện
 11 tháng/2015

Ước tính
 tháng 12/2015

Lũy kế cả năm 2015

Tháng
12/2015 so với tháng
12/2014
(%)

Lũy kế cả năm 2015 so với năm 2014
(%)
A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn

6993,7

639,2

7632,9

110,62

112,26


Phân theo loại hình kinh tế         Nhà nước

242,5

14,3

256,8

56,37

164,49


         Ngoài nhà nước

2588,4

271,3

2859,7

136,21

114,28


         Cá thể

4162,8

353,6

4516,3

100,09

109,08


         Khu vực đầu tư nước ngoàiPhân theo ngành vận tải          Đường bộ

6803,5

622,6

7426,1

111,25

112,73


          Đường sông

108,1

8,9

117,0

85,02

89,16


          Đường biển

82,1

7,7

89,8

99,35

111,58

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km

574124,6

51283,5

625408,1

111,64

113,31


Phân theo loại hình kinh tế         Nhà nước

66665,1

4057,4

70722,5

66,66

142,64


         Ngoài nhà nước

400306,6

37579,2

437885,8

126,28

113,25


         Cá thể

107153,0

9646,9

116799,8

95,58

100,92


         Khu vực đầu tư nước ngoàiPhân theo ngành vận tải          Đường bộ

484122,5

44071,0

528193,5

108,34

109,96


          Đường sông

899,9

71,4

971,3

58,75

67,39


          Đường biển

89102,2

7141,1

96243,3

138,99

137,13