MyLabel

19. Vốn đăng ký và vốn bổ sung của dự án đầu tư nước ngoài


      được cấp phép mới năm 2015


 

 

 

 

ĐVT: Triệu USDSố vốn
 tháng 11/2015

Số vốn
tháng 12/2015

Lũy kế vốn năm 2015


TỔNG SỐ

0,00

0,00

446,57

Phân theo ngành kinh tế

Thông tin và truyền thông0,14


Dịch vụ lữ hành1,93


Xuất khẩu thủy sản0,10


Công nghiệp75,91


Thương mại, phân phối hàng hóa0,23


Giáo dục0,26


Khách sạn368,00

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Nhật0,37


Hàn Quốc1,10


Lào1,93


Trung Quốc442,91


Pháp0,26