MyLabel

Từ ngày 01/3, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

3/1/2021

Tổng điều tra thực hiện trên phạm vi cả nước đối với tất các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, ngành kinh tế. 

Thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã kê khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương tại địa chỉ: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/Login.aspx 

Các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội kê khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương tại địa chỉ: https://hcsn2021.gso.gov.vn/account/login
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.192.51.24

Thống kê

Lượt truy cập  1357
Đang trực tuyến   1