MyLabel

Phổ Biến Chuyên Đề "Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh....."

7/14/2017
Chiều ngày 14/7/2017, trong buổi sinh hoạt  Chi đoàn định kỳ Các đoàn viên đã nghe Đồng chí Bí thư phổ biển lại những nội dung cốt lỏi của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2017.
Sau khi Đồng chí Bí thư phổ biến xong, Tất cả Đoàn viên Chi đoàn đã tham gia tích cực thảo luận, trình bày quan điểm của mình về nội dung của chuyên đề giúp hiểu sâu hơn các nội dung để từ đó định hướng cho Đoàn viên hình thành nên những ý tưởng, việc làm cụ thể thiết thực.
Một số hình ảnh:

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:18.208.132.33

Thống kê

Lượt truy cập  15114
Đang trực tuyến   1