MyLabel

Cục Thống Kê Tổ Chức Hội Nghị Công Chức, Người Lao Động năm 2019

1/30/2019

Sáng ngày 30 tháng 01 năm 2019, cơ quan Cục Thống kê Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2019. Ông Ngô Liều - Cục trưởng Cục Thống kê tham dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua các nội dung: (1) Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2018; Báo cáo hoạt động Chi đoàn năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thông qua các quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở. (2) Thông qua các chỉ tiêu đăng ký thi đua khen thưởng năm 2019 của cơ quan Cục Thống kê.(3) Báo cáo tài chính Công đoàn năm 2018. (4) Báo cáo quyết toán kinh phí Cục Thống kê năm 2017. (5) Bầu Ban Thanh tra nhân dân.

 Tất cả các đại biểu tham dự đều nhất trí thông qua Nghị Quyết Hội Nghị.


Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.234.252.109

Thống kê

Lượt truy cập  956
Đang trực tuyến   49