MyLabel

TỔNG CỤC THỐNG KÊ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019

4/5/2019
TỔNG CỤC THỐNG KÊ TUYỂN DỤNG NĂM 2019Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.192.51.24

Thống kê

Lượt truy cập  1367
Đang trực tuyến   1