MyLabel

Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

8/28/2019

Lồng ghép trong buổi sinh hoạt Chi Đoàn định kỳ, ngày 26/8/2019 Chi đoàn Cục Thống kê đã tổ chức sinh hoạt với chủ  đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019).    


Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.92.74.105

Thống kê

Lượt truy cập  13026
Đang trực tuyến   12