MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7 năm 2020

7/29/2020
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a. Sản xuất nông nghiệp
Sản xuất nông nghiệp tháng 7/2020 tập trung chủ chăm sóc quá trình sinh trưởng cây lúa và gieo trồng một số cây hoa màu chủ yếu khác vụ hè thu. Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ hè thu 2020 toàn tỉnh ước đạt 28.684 ha, trong đó cây lúa ước đạt 25.318 ha, giảm 0,64% so với vụ hè thu năm trước. Các địa phương tập trung các giống lúa có ưu thế về thời gian sinh trưởng ngắn như PC6, TH5,... được bố trí trên các diện tích gieo cấy muộn, vùng đất thấp trũng để thu hoạch sớm trước ngày 02/9/2020. Khuyến khích các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng cao.
Tình hình sâu bệnh trên cây lúa vụ hè thu 2020 xảy ra trên diện tích khoảng 3.750 ha nhưng mức độ gây hại nhỏ, tỉ lệ thấp. Trong đó, bệnh khô vằn 1.500 ha; sâu cuốn lá nhỏ 1.300 ha; chuột 450 ha; nhện gié 300 ha; rầy nâu 200 ha. Các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kiểm tra diễn biến của sâu bệnh và tùy vào từng địa phương cụ thể để có biện pháp quản lý, phòng trừ kịp thời, không để lây lan sâu bệnh. 
Diện tích gieo trồng cây hàng năm khác vụ hè thu 2020 như cây ngô ước đạt 389 ha, tăng 0,91% so cùng kỳ năm trước; cây khoai lang 242 ha, tăng 1,26%; cây sắn 101 ha, giảm 1,94%; cây chất bột khác 92 ha, giảm 1,08%; cây lạc 273 ha, tăng 15,19%; rau các loại 1.348 ha, tăng 2,59%; đậu các loại 547 ha, tăng 0,55%; cây ớt cay 28 ha, tăng 3,70%.
Chăn nuôi: Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và góp phần ngăn chặn dịch bệnh. Trong tháng 7/2020 không xảy ra dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên tình hình chăn nuôi lợn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do số lượng đàn lợn nái giảm mạnh sau đợt dịch, nguồn lợn giống khan hiếm và có giá bán cao nên làm cho việc tái đàn chậm. Hiện nay, các đơn vị chăn nuôi lợn quy mô lớn tiếp tục đầu tư tái đàn nhờ tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, chú trọng chất lượng và nguồn gốc con giống đảm bảo. Tính đến thời điểm 01/7/2020, tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt 112.450 con, giảm 12,54% so cùng kỳ năm trước.
Tổng đàn trâu thời điểm 01/7/2020 đạt 16.396 con, giảm 1,80% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 29.890 con, giảm 1,62%. Nguyên nhân chủ yếu đàn trâu, bò giảm là do hiện nay đồng cỏ chăn nuôi bị thu hẹp, lao động chăn nuôi ngày càng giảm và dự án khuyến nông ở một số huyện đã kết thúc. 
Tình hình chăn nuôi gia cầm từ đầu năm đến nay tiếp tục có nhiều thuận lợi, dịch bệnh không xảy ra, công tác tiêm phòng thú y, vệ sinh môi trường thường xuyên chú trọng. Tổng đàn gia cầm thời điểm 01/7/2020 đạt 3.743,6 nghìn con, tăng 1,39% so cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà 2.950,2 nghìn con, tăng 1,92%. 
Công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm vụ xuân tính đến 15/7/2020 đã tiêm 23.530 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, đạt 63% kế hoạch; 91.899 liều vắc xin tam liên lợn, đạt 82% kế hoạch; 5.050 liều vắc xin VX + KT E.coli, đạt 59% kế hoạch; 525.000 liều vắc xin cúm gia cầm, đạt 89% kế hoạch; 469.900 liều vắc xin dịch tả vịt, đạt 82% kế hoạch; 92.420 liều vắc xin Newcastle, đạt 89% kế hoạch; 7.140 liều vắc xin tụ huyết trùng gia cầm, đạt 61% kế hoạch; 50.350 liều vắc xin đậu gà, đạt 88% kế hoạch; 138.950 liều vắc xin VX+KT Gumboro, đạt 82% kế hoạch; 126.020 liều vắc xin Lasota+New, đạt 78% kế hoạch.
b. Lâm nghiệp
Sản xuất lâm nghiệp tháng 7/2020 chủ yếu tập trung khai thác gỗ rừng trồng. Ước tính sản lượng gỗ rừng trồng khai thác trong tháng đạt 75.260 m3, tăng 0,70% so cùng kỳ năm trước; sản lượng củi đạt 9.790 ste, giảm 0,43%. Lũy kế bảy tháng đầu năm 2020, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 405.960 m3, tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước, toàn bộ là gỗ rừng trồng; sản lượng củi đạt 75.401 ste, giảm 1,26%.
Tháng 7/2020 do thời tiết bắt đầu cao điểm mùa nắng nóng nên hoạt động trồng rừng không diễn ra. Lũy kế sáu tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 3.786 ha, tăng 6,05% so cùng kỳ năm trước, toàn bộ là rừng sản xuất. 
Trong tháng 7/2020 đã xảy ra 2 vụ cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài với diện tích bị cháy là 3,6 ha; phá rừng làm nương rẫy xảy ra 6 vụ với diện tích rừng bị phá 7,3 ha. Lũy kế bảy tháng đầu năm, tổng số vụ phá rừng là 39 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm trước với diện tích bị thiệt hại 12 ha, tăng 4,2 ha; cháy rừng xảy ra 4 vụ, giảm 16 vụ với diện tích rừng bị cháy 9,6 ha, giảm 126,8 ha.
c. Thủy sản
Tình hình nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 7/2020 ước đạt 1.319,5 ha, tăng 1,11% so cùng kỳ năm trước, trong đó nuôi nước lợ 1.082,5 ha, chiếm 82,04% tổng diện tích thả nuôi, tăng 0,98%; nuôi nước ngọt 237 ha, chiếm 17,96%, tăng 1,72%. Trong nuôi nước lợ, diện tích nuôi cá 204,5 ha, giảm 1,68% so với cùng kỳ; nuôi tôm 646 ha, tăng 1,73%, trong đó tôm thẻ chân trắng 100 ha, tăng 5,26%. Lũy kế tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bảy tháng đầu năm 2020 ước đạt 4.235 ha, tăng 2,78% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm diện tích nuôi nước lợ 3.005 ha, tăng 2,89%; nuôi nước ngọt 1.230 ha, tăng 2,50%. Trong nuôi nước lợ, nuôi cá đạt 1.084,5 ha, tăng 1,83%; nuôi tôm đạt 1.314 ha, tăng 4,20%.
Về sản xuất giống thủy sản, trong tháng 7/2020 sản xuất được 15,5 triệu con giống, tăng 3,33% so cùng kỳ năm trước, trong đó tôm sú giống 5,4 triệu con, tăng 3,85%; cá giống 10,1 triệu con, tăng 3,06%. Lũy kế bảy tháng đầu năm 2020 số giống sản xuất ước đạt 148,5 triệu con, tăng 2,98% so cùng kỳ năm trước, toàn bộ số giống sản xuất chủ yếu cung cấp cho các cơ sở nuôi trên địa bàn tỉnh.
Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch tháng 7/2020 ước đạt 2.967 tấn, tăng 5,85% so với cùng kỳ năm trước; trong đó sản lượng cá 1.145 tấn, tăng 3,81%; tôm các loại 1.566 tấn, tăng 7,78%. Lũy kế sản lượng thủy sản nuôi trồng bảy tháng đầu năm 2020 ước đạt 10.001 tấn, tăng 7,90% so cùng kỳ năm trước; trong đó, cá các loại 5.475 tấn, tăng 5,45%; tôm các loại 3.905 tấn, tăng 12,31%.
Tình hình khai thác hải sản: Sản lượng khai thác tháng 7/2020 ước đạt 4.326 tấn, tăng 3,87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển 4.027 tấn, tăng 4,19%; khai thác nội địa 299 tấn, giảm 0,33%. Lũy kế sản lượng khai thác bảy tháng đầu năm 2020 ước đạt 26.083 tấn, tăng 3,56% so cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển 23.877 tấn, tăng 3,97%; khai thác nội địa 2.206 tấn, giảm 0,68%.
Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác bảy tháng đầu năm 2020 ước đạt 36.084 tấn, tăng 4,73% so cùng kỳ năm trước.
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2020 tăng 1,56% so với tháng trước và tăng 10,71% so cùng kỳ năm trước. Tính chung bảy tháng đầu năm 2020 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,62%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,91%; sản xuất, phân phối điện, nước đá giảm 16,41%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 3,57%. 
Mặc dù dịch bệnh Covid-19 trong cả nước đã được kiểm soát, sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi. Tuy nhiên, trên thế giới dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt các đối tác thương mại lớn của Việt Nam, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa của ta. Nguyên phụ liệu đầu vào một số ngành sản xuất hiện nay bị thiếu hụt, nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, động lực tăng trưởng của nền kinh tế; trong khi đó ngành sản xuất điện tiếp tục giảm sâu, đã làm chậm tốc độ phục hồi sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7/2020 đạt được mức tăng trưởng trên chủ yếu nhờ vào sự  tăng  trưởng của ngành may mặc, do các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này đã chủ động chuyển sang may khẩu trang để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho thị trường thế giới. Một số ngành chủ lực của tỉnh như chế biến tôm xuất khẩu, sản xuất dăm gỗ, sản xuất vỏ lon nhôm, sản xuất bao bì cũng đạt mức tăng trưởng khá; sản xuất bia cũng đã có bước phục hồi. Bên cạnh đó, nhờ một số năng lực bổ sung thêm từ các nhà máy mới đưa vào hoạt động từ giữa năm 2019 và đầu năm nay: Nhà máy sản xuất khoáng Cristobalite của Công ty Phenikaa; Nhà máy sợi Phú Quang; Công ty men Frit Phú Sơn; Công ty men frit Hương Giang; mở rộng Nhà máy sợi Phú An; Nhà máy sản xuất đồ chơi của công ty Billion Max. Tuy nhiên năng lực các nhà máy này còn ở qui mô nhỏ.  
Các ngành có chỉ số sản xuất bảy tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm trước: Khai thác quặng kim loại tăng gấp 3,2 lần; khai thác đá tăng 0,98%; chế biến thủy sản tăng 5,95%; sản xuất bia tăng 3,60%; may mặc tăng 11,71%; sản xuất da và các sản phẩm từ da tăng 7,15%; chế biến dăm gỗ tăng 2,73%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 4,86%; sản xuất hoá chất và các sản phẩm hóa chất tăng 2,63%; sản xuất tân dược tăng 16,83%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 13,57%; sản xuất vi tính và các thiết bị ngoại vi tăng 4,89%; sản xuất vỏ lon nhôm tăng 12,26%; cấp nước tăng 4,11%; xử lý nước thải tăng 1,34%; thu gom rác thải tăng 1,62%.
Ngành sản xuất bia trong 7 tháng đầu năm mặc dù chịu tác động kép bởi dịch bệnh Covid-19 và việc kiểm tra nồng độ khi tham gia giao thông nhưng vẫn giữ được tăng trưởng là nhờ thị trường tiêu thụ trong nước tiếp tục được mở rộng ra một số tỉnh phía Bắc, đồng thời Công ty đã tìm kiếm được thị trường xuất khẩu sang các nước Úc, Malaysia. 
Các ngành có chỉ số sản xuất bảy tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ: Sản xuất sợi giảm 1,45%; in ấn giảm 12,76%; sản xuất xi măng, vôi, thạch cao giảm 0,09%; sản xuất gạch ngói giảm 8,79%; sản xuất kim loại màu giảm 43,91%; đóng tàu và cấu kiện nổi giảm 49,47%; sản xuất ô tô giảm 29,89%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 3,72%; sản xuất và phân phối điện giảm 16,41%, trong đó, điện sản xuất giảm 25,58%. 
Ngành dệt đã bắt đầu khôi phục sản xuất trở lại nhưng vì lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp hiện còn lớn nhưng việc xuất khẩu đi các nước vẫn còn hạn chế nên các doanh nghiệp hiện đang duy trì sản xuất ở mức thấp. Ngành sản xuất điện đang gặp khó khăn do từ cuối năm 2019 đến nay trên địa bàn lượng mưa ít, các nhà máy không đủ nước để chạy hết công suất thiết kế, một số nhà máy mới đưa vào hoạt động cũng thiếu nước để vận hành. 
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức sản xuất trong bảy tháng đầu năm 2020 tăng so cùng kỳ năm trước: Quặng inmenit ước đạt 10,2 nghìn tấn, tăng gấp 3,2 lần; đá xây dựng khác 453,0 nghìn m3, tăng 7,04%; tôm đông lạnh 3,3 nghìn tấn, tăng 5,95%; bia đóng lon 83,3 triệu lít, tăng 7,35%; túi xách 1.613,3 nghìn cái, tăng 42,30%; dăm gỗ 347,7 ngàn tấn, tăng 2,73%; phân vi sinh 8,1 nghìn tấn, tăng 1,34%; cao su tổng hợp 3,1 nghìn tấn, tăng 3,57%; thuốc kháng sinh dạng viên 39,1 triệu viên, tăng 16,10%; thuốc mỡ 59,0 tấn, tăng 18,92%; men frit 142,0 nghìn tấn, tăng 3,65%; vỏ lon nhôm 8,5 nghìn tấn, tăng 12,26%; điện thương phẩm 1.054,8 triệu kwh, tăng 0,42%; nước máy 31,4 triệu m3, tăng 4,11%.
Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức sản xuất bảy tháng đầu năm 2020 giảm so cùng kỳ: Bia đóng chai 54,4 triệu lít, giảm 6,40%; sợi các loại 51,8 nghìn tấn, giảm 1,45%; quần áo lót 127,0 triệu cái, giảm 11,80%; giày dép da 64,4 nghìn đôi, giảm 17,37%; giấy và bìa nhăn 2,9 nghìn tấn, giảm 6,64%; sản phẩm in 515,9 triệu trang, giảm 12,76%; phân NPK 11,2 nghìn tấn, giảm 3,50%; gạch men 7,7 triệu m2, giảm 8,79%; xi măng 1.300,2 nghìn tấn, giảm 1,07%; clanhke 1.524,0 nghìn tấn, giảm 3,16%; xe ô tô 61 chiếc, giảm 29,89%; hương vòng 8,5 triệu vòng, giảm 2,77%; điện sản xuất 394,7 triệu kwh, giảm 25,58%.
3. Vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 13.528,2 tỷ đồng, bằng 50,10% KH năm, tăng 12,56% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn do Trung ương quản lý 3.564,0 tỷ đồng, bằng 53,39% KH, tăng 7,90%, chiếm 26,34% tổng vốn; vốn do Địa phương quản lý 9.964,2 tỷ đồng, bằng 49,03% KH, tăng 14,33%, chiếm 73,66%.
Vốn thuộc ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2020 đạt 3.506,2 tỷ đồng, bằng 60,97% KH, tăng 55,21% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 25,92% tổng vốn, gồm có: Vốn ngân sách Trung ương quản lý 882 tỷ đồng, bằng 86,47% KH, tăng 81,48%; vốn ngân sách Địa phương quản lý 2.624,2 tỷ đồng, bằng 55,47%, tăng 48,01%. Nguồn vốn tín dụng đạt 5.355 tỷ đồng, bằng 48,62% KH, giảm 2,76% so cùng kỳ, chiếm 39,58% tổng vốn; vốn đầu tư của doanh nghiệp 1.680 tỷ đồng, bằng 49,12% KH, tăng 1,94%, chiếm 12,42%; vốn viện trợ 937 tỷ đồng, bằng 56,25% KH, tăng 61,22%, chiếm 6,93%; vốn đầu tư nước ngoài 530 tỷ đồng, bằng 21,20% KH, giảm 25,35%, chiếm 3,92%.
Nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý trong 7 tháng chủ yếu tập trung vào các dự án chuyển tiếp: Hạ tầng khu đô thị An Vân Dương; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ; Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới;... Bên cạnh đó, một số dự án mới có tổng mức đầu tư lớn được triển khai: Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (Giai đoạn 1 của Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế); Kè chống sạt lở khẩn cấp đoạn Thuận An-Tư Hiền; Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền-Điền Lộc. Một số dự án được bổ sung vốn theo quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 đã đẩy nhanh tiến độ thực  hiện: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 3,4,5,6,7,8); Trường Mầm non Hương Sơ (giai đoạn 1); Đường vào nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao huyện Phong Điền; Kè chống sạt lở các đoạn xung yếu thuộc hệ thống sông Hương;… Nguồn vốn đầu tư NSNN do trung ương quản lý tiếp tục tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia: Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn; Dự án đầu tư xây trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện TW Huế; Khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; Trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương;…
Nguồn vốn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư vào các dự án gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng: Dự án phức hợp Manor Crown; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An, Các dự án trọng điểm quốc gia BT và BOT tiếp tục được hoàn thiện: Hầm Hải Vân giai đoạn II; Dự án La Sơn-Túy Loan. Nhiều dự án chuyển tiếp được thực hiện nhanh các công đoạn cuối để đưa vào hoạt động: Các nhà máy thủy điện A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3; Dự án Movenpic Resort Lăng Cô. 
Nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong tháng chủ yếu đang thực hiện các dự án chuyển tiếp: Dự án Laguna giai đoạn 2; Dự án Khu nghỉ dưỡng của Công ty Minh Viễn; Hạ tầng Khu công nghiệp của Công ty cổ phần Hello quốc tế Việt Nam; Dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; Dự án Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam; Nhà máy xử lý rác thải Phú Sơn; Nhà máy của công ty Kanglongda;…
Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/7/2020, trên địa bàn có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới của Pháp vào ngành may mặc với số vốn đăng ký 3 triệu USD. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 05 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký 18,41 triệu USD. Trong đó, Pháp 01 dự án với số vốn đăng ký 3 triệu USD vào lĩnh vực may mặc; Vương quốc Anh 01 dự án với số vốn 0,06 triệu USD đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin; Hoa Kỳ 01 dự án với số vốn 6 triệu USD vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; Nhật Bản 02 dự án với số vốn 9,35 triệu USD vào lĩnh vực kiến trúc 1 dự án và công nghiệp chế biến chế tạo 1 dự án.
4. Thương mại, dịch vụ và giá cả 
Dịch Covid -19 đã tác động đến nhiều mặt kinh tế, đời sống, xã hội của tỉnh, trong đó một số ngành chịu tác động lớn như du lịch, lưu trú và ăn uống, vận tải... Trước tình hình khó khăn do hậu quả nặng nề của dịch, hiện nay cả nước chưa thể đón khách nước ngoài trở lại, chỉ có du lịch nội địa đang có dấu hiệu phục hồi là tín hiệu tốt cho phát triển trở lại khu vực dịch. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành chức năng tập trung khai thác tốt lượng khách nội địa, đề ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chương trình kích cầu, phục hồi và phát triển du lịch trở lại. 
a. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2020 ước đạt 4.078,3 tỷ đồng, tăng 7,93% so với tháng trước và tăng 3,04% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hàng, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.214 tỷ đồng, chiếm 78,81% trong tổng số, tăng 4,60% so với tháng trước và tăng 11,72% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng so với tháng trước là do hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường, nhu cầu tiêu dùng người dân đã tăng lên; trong đó, mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng 3,32%; may mặc tăng 6,42%; đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 6,60%; vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 0,46%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 5,56%; xăng dầu các loại tăng 6,98; trang sức, đá quý tăng 5,10%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 588,2 tỷ đồng, chiếm 14,42% tổng số, tương ứng tăng 10,30% và giảm 3,87%; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành đạt 7,9 tỷ đồng, chiếm 0,19% tổng số, tương ứng tăng 27,53% và giảm 56,12%; doanh thu dịch vụ khác đạt 268,5 tỷ đồng, chiếm 6,58%, tăng 68,90% và tăng 6,22%.
Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 24.145,4 tỷ đồng, giảm 3,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 19.493,8 tỷ đồng, chiếm 80,74% tổng số và tăng 2,80%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 3.029,9 tỷ đồng, chiếm 12,55% và giảm 26,67%; du lịch lữ hành đạt 46,8 tỷ đồng, chiếm 0,19% và giảm 59,04%; dịch vụ khác đạt 1.574,9 tỷ đồng, chiếm 6,52% và giảm 10,70%.
b. Vận tải hành khách và hàng hóa 
Vận tải hành khách tháng 7/2020 ước đạt 1.449,1 nghìn lượt khách và 72,6 triệu lượt khách.km, tăng 8,34% về lượt khách và tăng 8,05% về lượt khách.km so với tháng trước; giảm 30,91% về lượt khách và giảm 31,66% về lượt khách.km so cùng kỳ năm trước.
Dự ước vận tải hành khách bảy tháng đầu năm 2020 đạt 10.210,7 nghìn lượt khách, giảm 28,79% và 521,1 triệu lượt khách.km, giảm 27,56% so cùng kỳ năm trước; trong đó vận tải hành khách đường bộ ước đạt 9.855,2 nghìn lượt khách, giảm 28,86% và 519,5 triệu lượt khách.km, giảm 27,56%; đường sông 355,5 nghìn lượt khách, giảm 26,87% và 1,6 triệu lượt khách.km, giảm 26,60%.
Vận tải hàng hóa tháng 7/2020 ước đạt 1.302,4 nghìn tấn và 123,2 triệu tấn.km, tăng 4,06% về tấn và tăng 3,76% về tấn.km so với tháng trước; tăng 14,56% về tấn và tăng 17,33% về tấn.km so cùng kỳ năm trước.
Dự ước vận tải hàng hóa bảy tháng đầu năm 2020 đạt 7.691,4 nghìn tấn, tăng 0,80% và 702,7 triệu tấn.km, tăng 0,48% so cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 7.612,3 nghìn tấn, tăng 0,91% và 605,8 triệu tấn.km, tăng 0,09%; đường biển 79,0 nghìn tấn, tăng 0,37% và 96,8 triệu tấn.km, tăng 3,09%.
Doanh thu vận tải, bốc xếp và bưu chính chuyển phát tháng 7/2020 ước đạt 265,0 tỷ đồng, tăng 4,56% so với tháng trước và tăng 0,33% so cùng kỳ năm trước. Tính chung bảy tháng đầu năm 2020, doanh thu vận tải, bốc xếp và bưu chính chuyển phát ước đạt 1.652,0 tỷ đồng, giảm 6,95% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Đường bộ đạt 1.556,8 tỷ đồng, giảm 6,72%; đường sông 2,1 tỷ đồng, giảm 30,71%; đường biển 93,1 tỷ đồng, giảm 9,94%. Chia theo loại hình dịch vụ: Doanh thu vận tải hành khách đạt 301,7 tỷ đồng, giảm 29,19%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 1.224,9 tỷ đồng, tăng 0,94%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 115,7 tỷ đồng, tăng 9,27%; bưu chính chuyển phát đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 16,27%.
c. Lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ và du lịch lữ hành
Dự ước lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tháng 7/2020 đạt 105,8 nghìn lượt khách, tăng 31,98% so với tháng trước và giảm 46,68% so với cùng kỳ năm trước, chia ra: Lượt khách ngủ qua đêm đạt 88,7 nghìn lượt, tương ứng tăng 31,72% và giảm 48,39%; lượt khách trong ngày đạt 17,1 nghìn lượt, tăng 33,31% và giảm 35,58%. 
Trong tổng số lượt khách ngủ qua đêm tháng 7/2020, lượt khách quốc tế ước đạt 4,9 nghìn lượt, tăng 2,22% so với tháng trước và giảm 94,39% so với cùng kỳ năm trước; lượt khách trong nước đạt 83,8 nghìn lượt, tương ứng tăng 33,98% và giảm 0,95%. 
Tính chung bảy tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 666,4 nghìn lượt khách, giảm 50,68% so cùng kỳ năm trước; trong đó lượt khách ngủ qua đêm 583,9 nghìn lượt, giảm 51,23%; lượt khách trong ngày 82,5 nghìn lượt, giảm 46,44%.
Trong tổng số lượt khách ngủ qua đêm bảy tháng đầu năm, khách quốc tế ước đạt 245,6 nghìn lượt, giảm 61,36% so với cùng kỳ; lượt khách trong nước đạt 338,2 nghìn lượt, giảm 39,77%.
Ngày khách cơ sở lưu trú phục vụ tháng 7/2020 ước đạt 167,5 nghìn ngày khách, tăng 30,44% so với tháng tháng trước và giảm 51,75% so với cùng kỳ năm trước, chia ra ngày khách quốc tế đạt 9,2 nghìn ngày khách, tương ứng tăng 3,49% và giảm 95,05%; ngày khách trong nước 158,3 nghìn ngày khách, tăng 32,46% và giảm 1,37%. Đưa tổng ngày khách cơ sở lưu trú phục vụ bảy tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.119,2 nghìn ngày khách, giảm 52,71% so cùng kỳ năm trước; trong đó, ngày khách quốc tế 492,9 nghìn ngày, giảm 62,76%; ngày khách trong nước 626,3 nghìn ngày, giảm 39,96%.
Doanh thu cơ sở lưu trú ước thực hiện tháng 7/2020 đạt 85,7 tỷ đồng, tăng 29,65% so với tháng trước và giảm 50,68% so cùng kỳ năm trước. Đưa doanh thu cơ sở lưu trú thực hiện bảy tháng đầu năm 2020 ước đạt 513,6 tỷ đồng, giảm 50,22% so cùng kỳ năm trước.
Dự ước lượt khách theo tour tháng 7/2020 đạt 5,3 nghìn lượt, tăng 29,13% so với tháng trước. Tổng lượt khách theo tour thực hiện bảy tháng đầu năm 2020 ước đạt 28,8 nghìn lượt, giảm 57,80% so cùng kỳ năm trước. Tổng ngày khách theo tour bảy tháng đầu năm 2020 ước đạt 57,7 nghìn ngày, giảm 59,56% so cùng kỳ năm trước.
d. Giá cả
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 7/2020 tăng 0,34% so với tháng trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu do giá điện, gas, xăng dầu điều chỉnh tăng, thêm vào đó một số nhóm hàng tăng nhẹ so với tháng trước do nhu cầu tăng trong dịp hè. Các nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước: Nhóm giao thông tăng 4,11%; lương thực tăng 0,42%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,24%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,10%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,52%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,07%; giáo dục tăng 0,01%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,48%. Các nhóm thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông có chỉ số giá không tăng giảm so với tháng trước. Các nhóm có chỉ số giá giảm so với tháng trước: Nhóm thực phẩm giảm 0,76%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,01%.  Nhóm thực phẩm giảm chủ yếu  do việc nhập khẩu thịt lợn hơi từ Thái Lan đã làm cho giá thịt lợn giảm 4,92% sau một thời gian dài tăng liên tục.
Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 7/2020 giảm 1,01% so với tháng 12 năm trước và tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân bảy tháng đầu năm 2020 tăng 4,34% so với bình quân cùng kỳ năm 2019, trong đó một số nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng cao gồm: Thực phẩm tăng 12,99% do giá thịt lợn tăng cao từ đầu năm; nhóm giáo dục tăng 12,46%, do học phí tăng; lương thực tăng 4,08%; ăn uống ngoài gia đình tăng 3,63%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 3,7%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 2,79%; hàng hóa và dịch vụ khác (chủ yếu chăm sóc, phục vụ cá nhân) tăng 4,09%.
- Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 
Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 tăng 3,47% so với tháng trước, tăng 19,46% so với tháng 12 năm trước và tăng 27,78% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2020 giảm 0,23% so với tháng trước, tăng 0,17% so với tháng 12 năm trước và giảm 0,10% so với cùng kỳ năm trước. 
5. Tài chính, ngân hàng
Tài chính : 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước tính đến 31/7/2020 ước đạt 4.678,4 tỷ đồng, bằng 61,50% dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 4.447,9 tỷ đồng, bằng 62,78% dự toán; thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 223 tỷ đồng, bằng 45,33% dự toán. Trong thu nội địa: Thu doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 197,5 tỷ đồng, bằng 44,38% dự toán; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.344 tỷ đồng, bằng 58,43% dự toán; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 544 tỷ đồng, bằng 44,96% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 218 tỷ đồng, bằng 56,62% dự toán; thuế bảo vệ môi trường 359 tỷ đồng, bằng 49,18% dự toán. 
Tổng chi ngân sách địa phương tính đến 31/7/2020 ước đạt 5.504,6 tỷ đồng, bằng 45,98% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 1.314,4 tỷ đồng, bằng 30,87% dự toán; chi sự nghiệp kinh tế 296,1 tỷ đồng, bằng 40,62% dự toán; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 1.578,7 tỷ đồng, bằng 53,27% dự toán; chi sự nghiệp y tế 417,5 tỷ đồng, bằng 63,19% dự toán; chi quản lý Nhà nước 840,5 tỷ đồng, bằng 62,67% dự toán.
Ngân hàng :
Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 07/2020 ước đạt 50,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 51,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,52%.
Đến cuối tháng 6 năm 2020 cho vay một số lĩnh vực ưu tiên theo chính sách của Chính phủ: Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 0,22% so với đầu năm; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm 8,11%; cho vay phát triển sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu tăng 6,25%; cho vay ngành công nghiệp hỗ trợ giảm 2,2%.
Về lãi suất, các tổ chức tín dụng trên địa bàn duy trì mức lãi suất huy động và cho vay ổn định, cụ thể:
Lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 1 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 3,75-4,25%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng từ 4, 5-5,0%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,0-6,0%/năm. Lãi suất cho vay bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 5,0%/năm đối với ngắn hạn, Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 5,5-8,0%/năm đối với ngắn hạn; 7,5-9,0%/năm đối với trung và dài hạn.
Lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và cá nhân. Lãi suất cho vay USD ở mức 2,8-5%/năm.
6. Các vấn đề xã hội
a. Giáo dục và đào tạo 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ tổ chức vào ngày 9-10/8/2020. Toàn tỉnh có 12.556 thí sinh thi tập trung tại 35 điểm thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai tốt như: các hội nghị tập huấn về thi tốt nghiệp THPT; các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ kỳ thi theo quy định, đã hoàn chỉnh và đang bổ sung việc lắp đặt hệ thống camera giám sát phòng chứa đề thi, bài thi tại các điểm thi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
b. Tình hình y tế, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm
Tính đến tháng 7/2020, tình hình dịch Covid -19 của cả nước đã cơ bản khống chế, không có lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống dịch bệnh tại cảng biển, các tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở, không để xảy ra trường hợp trốn cách ly.
Tháng 6/2020 toàn tỉnh có 270 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 175 ca so với cùng kỳ năm trước; có 01 ca mắc viêm gan siêu trùng, giảm 2 ca; có 16 ca mắc bệnh Tay-Chân-Miệng, tăng 13 ca. Không có trường hợp tử vong. Không có ca mắc sốt rét, liên cầu lợn, thương hàn và viêm não vi rút, không tăng giảm so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 939 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 647 ca; 40 ca mắc viêm gan siêu trùng, tăng 24 ca; 20 ca mắc bệnh Tay-Chân-Miệng, giảm 5 ca; không ca mắc sốt rét, giảm 1 ca. Không có trường hợp tử vong. Không có ca mắc thương hàn, viêm não vi rút và liên cầu lợn, bằng cùng kỳ năm trước.
Tháng 6/2020, qua kiểm tra đã phát hiện 9 ca nhiễm HIV, tăng 2 ca so cùng kỳ năm trước; không có ca chuyển qua AIDS, không tăng giảm so với cùng kỳ; có 1 ca tử vong do AIDS, tăng 1 ca. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 58 ca nhiễm mới HIV, giảm 1 ca so với cùng kỳ năm trước; không có trường hợp chuyển qua AIDS, giảm 2 ca; có 4 ca tử vong, tăng 1 ca. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 421 bệnh nhân HIV đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 419 bệnh nhân điều trị ARV.
Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong tháng 6/2020, xảy ra 1 vụ ngộ độc tập thể, làm 25 người bị ngộ độc. Không có trường hợp tử vong. Nguyên nhân do nhiễm vi sinh từ thức ăn sau khi tham dự đám cưới tại nhà hàng trên địa bàn thành phố Huế. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc, không tăng không giảm so với cùng kỳ, làm 25 người bị ngộ độc, giảm 48 người so với cùng kỳ, không có trường hợp tử vong, không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 2019.
c. Hoạt động văn hóa, thể thao
Chiều ngày 8/7/2020, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thảo khoa học “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”. Tham dự hội thảo có Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Bộ VH,TT&DL, Hội LHPN Việt Nam; các nhân sĩ, trí thức, các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, nhà thiết kế - may mặc trong và ngoài tỉnh. Hội thảo là một trong chuỗi sự kiện kỷ niệm tri ân các vị tiền nhân, tôn vinh nét đẹp truyền thống của Áo dài Huế.
Chiều 21/7/2020, tại Bãi biển Thuận An, huyện Phú Vang đã diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch đá cầu bãi biển toàn quốc năm 2020 cùng với hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh tại bãi biển Thuận An. Giải thu hút sự tham gia của 140 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành, ngành trong cả nước.
d. Tai nạn giao thông( )
Từ 15/6/2020 đến 14/7/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm trước; làm chết 16 người, giảm 2 người; bị thương 20 người, giảm 9 người. Trong đó, tai nạn đường bộ xảy ra 27 vụ, giảm 15 vụ; làm chết 16 người, giảm 2 người; bị thương 19 người, giảm 10 người. Tai nạn đường sắt xảy ra 1 vụ, không tăng giảm so với cùng kỳ, làm bị thương 1 người, tăng 1 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra, không tăng giảm so với cùng kỳ.
Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 158 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 53 vụ so với cùng kỳ năm trước; làm chết 78 người, giảm 42 người; bị thương 112 người, giảm 59 người. Trong đó, tai nạn đường bộ xảy ra 155 vụ, giảm 47 vụ so với cùng kỳ; làm chết 76 người, giảm 39 người; bị thương 111 người, giảm 58 người. Tai nạn đường sắt xảy ra 3 vụ, giảm 6 vụ; làm chết 2 người, giảm 3 người; bị thương 1 người, giảm 1 người. Tai nạn đường thủy không xảy ra, không tăng giảm so cùng kỳ.
e. Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường
Từ 16/6/2020 đến ngày 15/7/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy, giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm trước, không thiệt hại về người, giá trị thiệt hại ước tính 434 triệu đồng. Trong đó, có 1 vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại cửa hàng kinh doanh áo quần trên địa bàn thành phố Huế, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ cháy, giảm 12 vụ so cùng kỳ năm trước; làm chết 5 người; tổng giá trị thiệt hại 2,08 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống thiết bị điện.
Từ 16/6/2020 đến ngày 15/7/2020, qua kiểm tra các ngành chức năng đã phát hiện 15 vụ vi phạm môi trường, giảm 86 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai thác cát và khoáng sản trái phép 2 vụ; cất giữ lâm sản không có hóa đơn chứng từ 1 vụ; đổ chất thải gây ô nhiễm 2 vụ; đốt vàng mã không đúng quy định 1 vụ; kích điện khai thác thủy sản trái phép 1 vụ; chặt phá rừng 3 vụ, giết mổ tại địa điểm không được cấp phép 1 vụ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc 1 vụ; phát tờ rơi quảng cáo không dúng qui định 3 vụ. Đã tiến hành xử lý 13 vụ với tổng số tiền xử phạt 91 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 105 vụ vi phạm môi trường, giảm 74 vụ so cùng kỳ năm trước, đã tiến hành xử lý 84 vụ với tổng số tiền phạt 465,7 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: Khai thác cát, khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, phát tờ rơi quảng cáo không đúng quy định và vi phạm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.192.51.24

Thống kê

Lượt truy cập  1355
Đang trực tuyến   2