MyLabel

ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP LẦN 2

9/10/2020

Từ ngày 10/9/2020 đến ngày 20/9/2020 ngành Thống kê tổ chức thu thập đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không bảo gồm hợp tác xã).


Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.92.74.105

Thống kê

Lượt truy cập  12985
Đang trực tuyến   28