MyLabel

Phương án và Quyết định Tổng điều tra

2/20/2021
1. Quyết định số 752 QĐ-TTg Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 xem tại đây.

2. Quyết định 01344 QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021 xem tại đây.

3. Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021 xem tại đây. (new)

4. Phiếu và sổ tay hướng dẫn điều tra viên khối Doanh nghiệp xem tại đây (new)

5. Quy trình điều tra phiếu Doanh nghiệp xem tại đây

6. Phiếu và sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội xem tại đây (new)

7. Quy trình lập bảng kê phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội xem tại đây

8. Phiếu và giải thích ghi phiếu Cá thể xem tại đây

9. Quy trình điều tra phiếu Cá thể xem tại đây

10. Phiếu và giải thích ghi phiếu Tôn giáo xem tại đây

11. Quy trình chọn mẫu phiếu Doanh nghiệp, Cá thể xem tại đây

12. Phương án, phiếu, bảng hỏi và giải thích phiếu Thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị-xã hội xem tại đây.

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.234.252.109

Thống kê

Lượt truy cập  922
Đang trực tuyến   28