MyLabel

Triển khai Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

3/13/2021
Sáng ngày 12/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo tại Hội nghị
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành Thống kê thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp, tôn giáo nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của nền kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước GDP; Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo.
Song song công tác tổ chức Tổng điều tra kinh tế, Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cũng được triển khai để thu nhập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và Nhà nước.

Ông Ngô Liều, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày các nội dung về nghiệp vụ

Tổng điều tra tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường phối hợp với Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan thường trực Tổng điều tra), Sở Nội vụ triển khai thực hiện Kế hoạch và Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 một cách nghiêm túc, công tâm, kỹ lưỡng để mang lại hiệu quả cao nhất. Chủ động bố trí sắp xếp công việc ưu tiên, cần thiết đảm bảo theo đúng kế hoạch Tổng điều tra đã đề ra, tích cực phối hợp đồng bộ, báo cáo, chia sẻ thông tin, đặc biệt là thông tin về đối tượng điều tra, tránh bỏ sót đối tượng. Đồng thời tập trung tuyên truyền, trong đó làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện Tổng điều tra.

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.234.252.109

Thống kê

Lượt truy cập  948
Đang trực tuyến   51