MyLabel

Giải Cầu lông ngành Thống kê các tỉnh miền Trung

9/1/2015

Ngày 28/8/2015, tại Thành phố Đà Nẵng diễn ra “Giải Cầu lông giao hữu ngành Thống kê các tỉnh miền Trung” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015). Giải đã diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/8/2015 với sự góp mặt của Cục Thống kê các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III và đơn vị chủ nhà đăng cai Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng tranh tài ở 5 nội dung: Đôi nam Lãnh đạo; Đôi nam dưới 40 tuổi; Đôi nam trên 40 tuổi; Đôi nữ; Đôi nam nữ.
Giải Cầu lông giao hữu đã diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi. Kết quả thi đấu như sau:
1. Giải toàn đoàn
- Giải Nhất thuộc về Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Giải Nhì thuộc về Cục Thống kê tỉnh Bình Định;
- Đồng giải Ba thuộc về Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III;
- Giải Khuyến khích thuộc về Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam;
- Giải Phong cách  thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.
2. Giải đôi nam Lãnh đạo
- Giải Nhất thuộc về Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi;
- Giải Nhì thuộc về Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III;
- Giải Ba thuộc về Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.
3. Giải đôi nam dưới 40 tuổi
- Giải Nhất thuộc về Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Giải Nhì thuộc về Cục Thống kê tỉnh Bình Định;
- Giải Ba thuộc về Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.
4. Giải đôi nam trên 40 tuổi
- Giải Nhất thuộc về Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Giải Nhì thuộc về Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi;
- Giải Ba thuộc về Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng.
5. Giải đôi nữ
- Giải Nhất thuộc về Cục Thống kê tỉnh Bình Định;
- Giải Nhì thuộc về Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng;
- Giải Ba thuộc về Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Giải đôi nam nữ
- Giải Nhất thuộc về Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III;
- Giải Nhì thuộc về Cục Thống kê tỉnh Bình Định;
- Giải Ba thuộc về Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng.
Một số hình ảnh của Giải: