MyLabel

 Địa chỉ liên lạc các đơn vị trực thuộc Cục Thống Kê Thừa Thiên Huế

STT

TÊN ĐƠN VỊ

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

Địa chỉ email

Số điện thoại liên hệ (Mã vùng điện thoại cố định 0543)

Tên

Chức Vụ

Cơ Quan

Cá Nhân

A

Văn phòng cục

1

Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

Ông Ngô Liều

Cục Trưởng

 

0234.3813976

 

 

 

Ông Hoàng Văn Sỹ

Phó Cục Trưởng

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Ngọc Cường

Phó Cục Trưởng

 

 

 

2

Phòng Tổ Chức- Hành Chính

Ông Hồ Tấn Vũ

Quyền Trưởng phòng

 

3828125

 

3

Phòng Thống kê Tổng hợp

Ông Phan Phước

Trưởng phòng

 

3822394

 

4

Phòng Thống kê Công nghiệp

Ông Võ Mạnh Tiến

Phó trưởng phòng

 

3845584

 

5

Phòng Thống kê Nông nghiệp

Ông Cao Hữu Chung

Trưởng phòng

 

3822949

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Ngà

Phó Trưởng phòng

 

 

 

6

Phòng Thống kê Thương mại

Phạm Vũ Huy

Trưởng phòng

 

3845585

 

7

Phòng Thống kê Dân số- Văn xã

Ông Lê Bá Thịnh

Trưởng phòng

 

3823662

 

8

Thanh Tra Cục

Ông Phạm Vũ Huy

Chánh Thanh tra

 

3820880

 

B

 Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố

1

Chi cục Thống kê Thành phố Huế

Ông Hoàng Mạnh Cường

Chi Cục trưởng

 

3828115

 

  

Ông Nguyễn Trung Thành

 Phó Chi Cục trưởng   

2

Chi cục Thống kê thị xã Hương Trà

Ông Lê Văn Thân

Chi Cục trưởng

 

3557048

 

3

Chi cục Thống kê thị xã Hương Thủy

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Chi Cục trưởng

 

3861449

 

4

Chi cục Thống kê huyện Phong Điền

Ông Nguyễn Khoa Nhẫn

Chi Cục trưởng

 

3551280

 

5

Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền

Ông Nguyễn Thạnh

Chi Cục trưởng

 

3554240

 

 

 

Ông Nguyễn Như Ánh

 

Phó Chi Cục trưởng

 

 

 

6

Chi cục Thống kê huyện Phú Vang

Ông Huỳnh Minh Phú

Chi Cục trưởng

 

3850212

 

7

Chi cục Thống kê huyện Phú Lộc

Ông Hoàng Văn Dược

 Chi Cục trưởng

 

3871303

 

 8 Chi cục Thống kê huyện Phú Lộc Trần Nam Phó Chi Cục trưởng  3871303 

9

Chi cục Thống kê huyện Nam Đông

Ông Nguyễn Hữu Lặng

Chi Cục trưởng

 

3875373

 

10

Chi cục Thống kê huyện A Lưới

Ông Nguyễn Thanh Bình

Chi Cục trưởng

 

3878273

 

  (Các đơn vị hoặc cá nhân nào nhận thấy cần thay hoặc bổ sung thông tin trên xin liên hệ số điện thoại 0234.382 394 để điều chỉnh)

 

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.192.51.24

Thống kê

Lượt truy cập  1361
Đang trực tuyến   4