MyLabel
Hinh thumbnal

Lịch phổ biến thông tin thống kê 2020 14/12/2019

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ–CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Hinh thumbnal

Hội Nghị Tổng Kết Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Năm 2019 22/10/2019

Sáng ngày 22/10/2019 tại Hội trường UBND tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo TĐT tỉnh đã tham dự và chủ trì Hội nghị...

Hinh thumbnal

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU... 20/02/2019

Sáng ngày 19/02/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hội nghị diễn ra từ ngày 19/02/2019 – 22/02/2019...

Hinh thumbnal

Cục Thống Kê Tổ Chức Hội Nghị Công Chức, Người Lao Động năm ... 30/01/2019

Sáng ngày 30 tháng 01 năm 2019, cơ quan Cục Thống kê Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2019. Ông Ngô Liều - Cục trưởng Cục Thống kê tham dự và chỉ đạo Hội nghị...

Hinh thumbnal

Cục Thống Kê Thừa Thiên Huế Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Ngành ... 21/01/2019

Trong ngày 19/01/2019, Cục Thống kê Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Ông Ngô Liều, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị...

Hinh thumbnal

Chi bộ Cục Thống kê Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị học tập,... 26/07/2018

Ngày 25/7/2018, Chi bộ Cục Thống kê Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan Cục Thống kê...

Hinh thumbnal

Tổ Chức Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công Tác Thống Kê (Chương tr... 16/05/2018

Từ ngày 07/5 đến ngày 15/5/2018, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Cục Thống kê Thừa Thiên Huế....

Hinh thumbnal

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2018 CỦA CỤC THỐNG KÊ T... 15/12/2017

Lịch phổ biên thông tin thống kê năm 2018 của Cục Thống Kê Thừa Thiên Huế


1 2 3 4 5  ... 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.230.154.129

Thống kê

Lượt truy cập  15497
Đang trực tuyến   6