MyLabel

Cần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kê

07/11/2017

Thời gian qua một số Đại biểu Quốc hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số nhà nghiên cứu..

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nói về tăng trưởng GDP

07/11/2017

Tổng cục Thống kê nhận thức rất rõ và cũng không ít lần lãnh đạo ngành Thống kê công khai thừa nhận....

Lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản ...

01/07/2016

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Thông Cáo Báo Chí Về Kết Quả Sơ Bộ Tổng Điều Tra Nông Thôn N...

09/08/2020

Qua tổng hợp nhanh kết quả cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy trong những năm gần đây tình hình nông thôn, nông nghiệp, lâm ...


HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:54.236.59.154

Thống kê

Lượt truy cập  2161
Đang trực tuyến   29